ماژول هوشمند فرم ساز الکترونیک

دارای مدیریت آلارم است که این قسمت به صورت سفارشی است
قابلیت طراحی دلخواه فرم هوشمند مانند فرم گزارش دهی هوشمند خطا - فرم هوشمند گزارش دهی حوادث
قابلیت تکمیل فرم های هوشمند از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم افزار تحت وب
قابلیت گزارش گیری و آنالیز فرم های هوشمند
قابلیت ایجاد خروجی در قالب WORD
قابلیت آرشیو انواع فرم های بیمارستانی

فرم ساز هوشمند

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به تهیه فرم های هوشمند دلخواه خود اقدام نمایید.

بانک فرم های خام

شما با استفاده از این ویژگی می توانید به انواع فرم های ایجاد شده طبق بازه زمانی دلخواه از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن دسترسی داشته باشید.

آرشیو فرم ها

شما با استفاده از این ویژگی می توانید تمام فرم های تکمیل شده را آرشیو بندی نموده و از طریق نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن به آن ها دسترسی داشته باشید.

گزارش سازی و آنالیز

شما با استفاده از این ویژگی می توانید نسبت به گزارش سازی و آنالیز انواع فرم ها اقدام نمایید.

تصاویر اپلیکیشن و سایت