ماژول هوشمند بارش افکار

شما با استفاده از این ویژگی می توانید کلیه آیتم های تصمیم گیری های مشارکتی و کارهای گروهی را به صورت Team work به صورت کاملا هوشمند و کمّی با استفاده از اپلیکیشن و نرم افزار تحت وب اندازه گیری و رتبه بندی نموده و بهترین تصمیمات را انتخاب نمایید.