ماژول ها و امکانات نرم افزار آموزش کارکنان

قابلیت نیاز سنجی شغل و مشاغل و سازمان
امکان ایجاد شناسنامه آموزشی الکترونیکی و سوابق آموزش
امکان برگزاری آموزش های آنلاین به صورت وبینار
قابلیت انجام آزمون های آنلاین با استفاده از اپلیکیشن و نرم افزار های تحت وب
قابلیت ارزیابی اثر بخش آموزش preTest ، postTest و ارزیابی سطح 3 و 4 بر اساس مدل کرس پاتریک
قابلیت بارگذاری محتواهای آموزشی
امکان تعریف دوره و کلاس آموزش
قابلیت ارائه انواع گزارش های مختلف از دوره ها، کلاس ها، و آزمون های آنلاین برگزار شده
امکان طراحی انواع فرم ها و آزمون های مختلف با قابلیت نمایش پاسخ
امکان تعریف چند آزمون پیوسته و دنباله دار
قابلیت ارزیابی دوره و کلاس آموزشی